Her kan du læse både nye og gamle nyhedsbreve

Februar 2017

Strøtanker

Lidt strøtanker i vores lille verden, hvor der sker så meget i øjeblikket. Mennesker og nationer ’rejser sig’ og står på deres værdier. Det er som om begivenhederne, der strømmer til os gennem medierne, skærper vores opmærksomhed til at gøre en indsats, endda til sammen at genskabe en helt ny fremtid.

Vi ændrer os med hver tanke, følelse, gøren og laden – i virkeligheden reagerer eller svarer vi hvad der sker i vores liv og skaber på denne måde hele tiden vores næste nu. Når vi bliver opmærksomme på hvad en venlig hilsen gør ved os, et håndtryk, et par interesserede øjne vi ser ind i … åbner vi døren til en daglig oplevelse af undere. Vi ’ser’ det andet menneske og vi fortæller ikke længere hvad der skete i går, for et år siden eller da vi var børn. Det er som løftes vi lige ind i nuet.

Vi fortæller nu vores historie om visioner og drømme og begynder at leve dem. Mirakuløst opløses gamle vaner, tanker og automatiske reaktionsmønstre. Vi er simpelthen begyndt at genskabe vores liv. I virkeligheden kommer vi vores sande Selv nærmere, når vi begynder at eksperimentere.

Visualisering Følg dit åndedræt et øjeblik. Kom ind i hjertet og forestil dig, at du går over Broen og møder og forener dig med dit sande Selv, din sande Kilde. Mærk de magtfulde energier strømme gennem hele dit væsen.

Hvad er din opgave? Hvorfor er du her? Hvad vil du gerne gøre i dit liv, med andre mennesker, med dit arbejde? Hvordan kunne du tænke dig at ændre dig, at ændre dit liv? Idet du slipper dit lille selv, skyller en bølge nyt liv over dig og styrker og vitaliserer dig … Modtag dette nye Liv, tag det til dig og forbind det til alt det du har drømt om og begynd at leve det. Vælg det der er rigtigt for dig. Forestil dig ændringerne – ikke blot er de mulige, men sandsynlige og gørlige. Se det, føl det! Forestil dig det mere og mere levende, indtil det er din realitet.

Se mennesker omkring dig glædes, være frie, smukke, se alle tage sig af hinanden og frem for alt se at alle lever ‘Vilje til Godt’!

Muligheder vil opstå, ting vil ske der passer ind i din plan, ting, som du har sat i gang. Modtag disse muligheder i dyb taknemlighed og glæde. Dette er begyndelsen til et bevidst samarbejde med Universet i dit ’tjenesteområde’.

 

Marts 2017

Polaris News af Grethe Fremming

De fire hjørnestene

Inspireret af en morgenmeditation her på Polaris med nogle få venner, hvor jeg først læste et stykke fra Agni Yoga: ”Leaves of Morya’s Garden II”, page 144.

Vi bygger vores liv baseret på tidligere erfaringer, måske fordi vi ikke ønsker at opleve de såkaldte fiaskoer og blive såret, hvis vi prøver noget nyt. At være modig til blot at ændre en ting, en dag for at bryde de gamle mønstre ville være en god begyndelse og kan med tiden udbygges.

Vi må bruge lidt magi; vovemodets magi der går ud på at følge øjeblikkets energi, der strømmer til os fra de kosmiske bevægelser og påvirker alle jordens skabninger. Vi må simpelthen blive opmærksomme, vågne! Noget ånder livet ind i os. Også vi har mulighed for at ånde liv ud og give liv til nyskabelse.

Gud fortæller os, at han mediterede, tænkte og gave kommandoen: ”Der blive lys.” Det siges, at Han stadig ånder ud, giver liv, giver æter til det skabte, der bliver ved at ændre sig i udviklingsprocessen for Ham til at nå sit mål, Kærlighed.

Det er måske en gang i mellem en god idé ligesom Gud at gøre status i sit liv på alle niveauer specielt lige i øjeblikket, hvor det nye astrologiske år begynder, når Solen går ind i Vædderen. En sådan status kunne som min denne morgen omfatte legeme, helbred, styrke, hjem, arbejde, venner, økonomi, sociale medier etc. Så jeg begyndte mine overvejelser …

Rolf og jeg startede vores kinesiologiarbejde sammen for 35 år siden. Gennem hele udviklingen forstod vi mere og mere at for at skabe noget nyt, når en gammel metode ikke længere virkede, måtte vi kombinere visualisering og målsætning og lære at ’holde’ fokus, så at sige blive ved at ”ånde liv i fokus” og leve som om målet allerede var en ”kendsgerning”. Gennem alle årene havde vi den samme vision og her efter Rolfs død, vil jeg stadig gerne inspirere til: ”Æterisk bevidsthed og sjælsbevidsthed.”

Gennem arbejde med klienter og undervisning i Transformations-Kinesiologi blev vi mere og mere bevidste om energi, energiudstråling, aura og chakraer, selve vores æteriske substans, energilegemet eller lyslegemet. Det førte løbende til at koble arbejdet sammen de 7 Store Stråler, der når jorden gennem Dyrekredsen og planeterne og skaber alle levende former i dette Solsystem.

Og så, denne morgen, og min gøren status over mit eget liv, havde jeg ved meditationens begyndelse spørgsmålet, hvordan, hvorfor, hvorhen og hvordan i mit videre liv og så læser jeg om magien:

Venner! Læg fire sten i fundamentet til dine handlinger:

Første-  Respekt for dem der er gået vejen før os (Broderskabet).

Anden- Erkendelse af Enhed.

Tredje- Erkendelse af samarbejde,

Fjerde- anvendelse af udtrykket: ”Gennem dig Gud.”

Første bekræftelse: opbring al din kærlighed: genkald dig de smukkeste smil fra barndommen, de klareste solstråler og fuglenes første sang under vinduet.

Den anden: iklæd dig dagens rustning, se hvilke våben du anvender til dine handlinger. Er det nødvendigt at kæmpe? Genopfrisk eventuelt din opfattelse med en slurk koldt vand.

Den tredje: vælg den længste vertikale linje i dit liv og lad os kalde den Planens dimensionelle målestok. Så er der ikke længere plads til utilfredshed, irritation og udmattelse.

Den fjerde: se for dig stjerneuniversets grænseløshed. ”Faderen har i sandhed mange boliger.” Med Gud i os er alt muligt, alt hvad du har behov for vil komme til dig.

Tegn på den første sten En Due; på den anden En Kriger; på den tredje – En Søjle; på den fjerde Solen.

Jeg ønsker et glædeligt forår.

Grethe

 

April

Maj Juni

Juli

August September Oktober November December