TK-Syntesen

TK-syntesen tilbyder et spirituelt program i form af forskellige kurser og uddannelser og anvender Transformations-Kinesiologi til at integrere den filosofiske baggrund fra den ‘Tidløse Visdom’ med personens målsætning i en spændende bevidsthedsproces både for det indre og ydre menneske. 

Hvem er Jeg? 

Transformations-Kinesiologi 1 – 5  

Indre Lederskab 

Energetisk Anatomi 

Kroppens 7 Hjerner 

Hjerne-Yoga 

Energetisk Astrologi 

På Broen 

Undervisere i Transformations-Kinesiologi K 1-5 Helle Bøving og Tove Nielsen