På Broen  

Ikke færd 

De fleste mennesker handler som personlighed stærkt påvirket af det kollektive underbevidste bevidsthedsfelt. En skønne dag, ofte når vi ikke føler vi kommer videre, stiller vi os de gyldne spørgsmål: Hvem er jeg?, Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hvorfor? osv. og så opdager vi, at vi står på en bro mellem to verdener og samtidig på broen mellem vores ydre og Indre selv, personligheden og sjælen. 

Modtag invitationen til at fortsætte din rejse gennem en bevidstgørende gruppeproces, hvor vi går op på Broen, og løfter os til det kollektive bevidste felt som udviklende individuelle menneskesjæle og dog den Ene Menneskesjæl. 

  • Hjertet begynder at skelne mellem ‘det virkelige’ og ‘uvirkelige’  
  • Hjernekapaciteten forøges 
  • Universelle Principper giver praktisk mening  
  • Vores sanser forfines og vi ser ‘formen bag formen’ – hensigten der ligger bag det vi ser  
  • Vi erkender, at vi er del af mange grupper, af hele menneskeheden, ændrer og tilpasser og oplever, at verden er vores ’spejl’ 
  • Vi lærer at anvende astrologien for vores målsætninger og hensigt 
  • Vi anvender konesiologi, for at sætte fokus på det væsentlige 

Den Tidløse Visdom som beskrevet af Alice A. Bailey, Torkom Saraydarian, Sri Aurobindo m.fl. forklarer Hensigten og Planen med denne jordiske rejse.   

Daglig indre kontakt, at være del af en gruppe med fælles mål om ‘Rette Menneskelige Realtioner vil løfte den enkeltes liv og hele verden  

We invite you to participate and move on in this exciting time. 

Vi inviterer til spørgsmål og en informativ snak om alt det praktiske, om hvordan processen vil forløbe, om det spirituelle hjemmeprogram og hvor tit vi mødes. 

Jeg glæder mig til at møde dig.