Indre Lederskab  

Indre Lederskab integrerer den Tidløse Visdom’ og muskeltestning i en særlig spørgeteknik og skaber en stærk og sund kontakt til personens Indre Selv.  

IL giver anvender Glædens Psykologi og værktøjer til at frigøre hidtil ukendte krafter og talenter, trække vejret dybt og  

stå frem, stå fast og stå ved hjertets dybeste længsel 

IL er nytænkning, re-orientering af prioriteter, verdensanskuelse og værdier. IL berører sjæl og psyke og tilsigter transformation af hvert eneste aspekt af det at være menneske for at vågne op til at blive en bevidst årsag i eget liv, til at blive sig Selv! 

Ingen forudsætninger 

Underviser: Grethe Fremming 

Sted: Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge 

Tid:2 x 2 ½ dag 

Pris: Hvert kursus 2.400,- kr. incl. Moms