Hvem er Jeg? 

Vores egen selverkendelse er den største tjeneste vi kan yde verden 

Ramana Maharshi 

 

Hvem er jeg? omfatter hele mennesket: det fysiske/æteriske legeme, det emotionelle, det mentale og det spirituelle bevidsthedsniveau. 7 Grundenergier, de 7 Store Stråler skaber ’Regnbuebroen’ og dermed Selverkendelsen til bevidst at kende forskel på vores Indre og ydre selv. 

Hvem er jeg? omhandler blandt andet:

  • muskeltestning og kommunikation med kroppens celler 
  • legemet som et energisystem, vores energetiske matrix  
  • de 7 mennesketyper/energier/samfundsveje/intelligenser 
  • at følge hjertets viden i et intelligent og målrettet liv 
  • at stå frem, stå fast og stå ved sig selv  
  • den Tidløse Visdom baseret på bøger af bl.a Alice A. Bailey, Torkom Saraydarian 

Kurset en indføring i den Tidløse Visdom baseret på bøger af bl.a Alice A. Bailey, Torkom Saraydarian og har ingen forudsætninger. Kurset kan stå alene og er samtidig grundkurset til Transformations-Kinesiologikurserne. 

Ingen forudsætning  

Underviser:Grethe Fremming 

Varighed:2 undervisningsdage 

Pris:kr. 2.300,- incl. moms