Energetisk Astrologi 1, 2, 3 

Hele vores væsen og alt liv betinges af de 7 Store Stråler eller grundenergier, der når os fra universet gennem tegn og planeter.
Energetisk Astrologi (Astro) giver en spændende indføring i Sjælsorienteret Astrologi og Strålogi 

Muskeltestning anvendes som redskab til at finde frem til den bedste målsætning og tage os af det væsentlige i Nuet. 

Gennem fødselshoroskopet får vi indblik i hvilke energier der styrer vores væsen fysisk, emotionelt mentalt og spirituelt. Vi kombinerer dette med øjeblikkets energibillede, så vi – i stedet for at lade omverdenen og de kosmiske energier skubbe os hid og did – bevidst sørger for at komme i samklang med øjeblikkets energibillede og bruge det til at tænke i energi og manifestere en friere, gladere og smukkere hverdag – et bevidst valgt fysisk liv. 

Kinesiologi hjælper os til at sætte fokus på hvilken stråle-energi vi skal hente fra dyrekredsen og planeterne for at omsætte vores målsætning i praksis eller klare en situation mest hensigtsmæssigt. Vi anvender visualisering, bekræftelser og enkle bevægelser og oplever herigennem en re-orientering af prioriteter, verdensanskuelse og værdier og får overskud til at vokse med den nye tidsalders individuelle og kollektive udfordringer.  

Ingen forudsætning  

Underviser:Grethe Fremming 

Varighed:2 undervisningsdage 

Pris:Hvert kursus kr. 2.300,- incl. moms